Hvilke kemikalier undersøgte vi? – Københavns Universitet

Hvilke kemikalier undersøgte vi?

 • Kotinin


  Hvor kommer det fra? Kotinin er et stof, der dannes i vores krop fra nikotin. Den mest almindelige kilde til nikotin er tobak. Vi udsættes for nikotin ved aktiv eller passiv rygning, ved at tygge tobak eller bruge snus. Der findes også en lille smule nikotin i the og kaffe samt grøntsager som kartofler og kål.

  Hvordan måler vi det? Vi måler kotinin i urinen. Det fortæller, hvor meget I har været udsat for passiv eller aktiv rygning i den seneste tid.

  Kan det være skadeligt? Rygning og tobak kan være skadeligt for mennesker.  Voksne  får øget risiko for kræft, blodpropper og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL – også kaldet ”rygerlunger”). Børn udsat for passiv rygning får oftere astma, allergi, lungebetændelse, hoste eller åndenød. Rygning i graviditeten kan medføre for tidlig fødsel, at barnet ikke vokser i livmoderen eller spædbarnsdød.

 • Cadmium


  Hvor kommer det fra? Kadmium er et metal, som findes nogle steder i jorden. Det bruges bl.a. til batterier og i maling. Vi kommer i kontakt med kadmium både via luft og vand, og igennem mad som fisk, lever og nogle grøntsager. Rygere og passive rygere indånder desuden kadmium i cigaretrøgen.

  Hvordan måler vi det? Vi måler mængden af kadmium i urin. Det fortæller os om, hvor meget kadmium vi har indtaget gennem længere tid.

  Kan det være skadeligt? Det er ikke farligt at have lidt kadmium i kroppen. I skal ikke holde jer fra fisk eller grøntsager af den grund! Men metallet er forbundet med en øget risiko i hjerte-kar-sygdomme, f.eks. blodpropper samt kræftsygdomme.

 • Kviksølv


  Hvor kommer det fra? Kviksølv er et metal, der udledes til atmosfæren via naturlige kilder (f.eks. ved oversvømmelser, vulkanudbrud, skovbrande og når vejr og vind slider på klipper) og fra forurening (f.eks. affaldsafbrænding og cementproduktion). Kviksølv findes også i gamle termometre. I søer og havet optages kviksølv i alger, som bliver spist af større dyr, og der sker en ophobning af kviksølv op igennem fødekæden.  Mennesker udsættes for kviksølv, når vi spiser skaldyr og rovfisk som laks og tun.

  Hvordan måler vi det? Kviksølv bliver målt i håret og giver et billede af udsættelsen for kviksølv gennem de sidste måneder fra f.eks. indtag af fisk og skaldyr.

  Kan det være skadeligt? Det er sundt at spise fisk, og det opvejer indtaget at små mængder kviksølv. Men langvarig udsættelse for kviksølv i større mængder kan skade vores nervesystem, nyrer, tarme, immunforsvar, blodtryk og hjerterytme. Gravide skal være påpasselige med indtag af fisk og skaldyr, da det ufødte barn kan tage skade af kviksølv.

 • Phthalater 


  Hvor kommer de fra? Phthalater er en stor gruppe af kemikalier, som bruges i fremstillingen af blød plastik. Stoffet tilsættes plastikken for at gøre den mere fleksibel og holdbar. Vi bliver udsat for phthalater via mad og drikke, ved frigivelse af phthalater fra emballagen, og via indånding i lokaler med møbler, gulve og vægge af plastik. Børn bliver muligvis mere udsat for phthlater, fordi de i langt højere grad putter deres hænder eller ting af plastik i munden.

  Hvordan måler vi det? Phthalater omsættes hurtigt i kroppen og udskilles i urinen, hvor vi måler det.

  Kan det være skadeligt? Vi ved ikke om phthalater i små mængder er skadelige for mennesker. I dyreforsøg er det vist, at nogle phthalater er hormonforstyrrende og kan medføre for tidlig fødsel, nedsat evne til at få unger, dårlig sædkvalitet og udvikling af kræft. Hos mennesker kan der evt. være sammenhæng mellem udsættelse for phtalater og bl.a. tidlig pubertet, astma og allergi. Vi mangler mere viden.  

 • Bisphenol-A 


  Hvor kommer det fra? Bisphenol-A er et kemikalie, der bruges ved fremstillingen af hård, klar plastik, og bl.a. findes i produkter som sutteflasker, sodavandsflasker, konservesdåser til fødevarer samt i kildevandskølere på fx arbejdspladser. Vi bliver derfor udsat for bisphenol-A ved at spise mad, som har været pakket i dåser eller hårde typer plastik.

  Hvordan måler vi det? Bisphenol-A måles i urinen.

  Kan det være skadeligt? Bisphenol-A er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Desuden kædes det sammen med en negativ effekt på udviklingen af nervesystemet og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

 • Parabener og triclosan 


  Hvor kommer de fra? Parabener og triclosan er konserveringsmidler, der tilsættes kosmetik, sæbe og cremer. Vi udsættes for disse kemikalier, f.eks. når vi bruger sminke, vasker os eller bruger lotion på huden.

  Hvordan måler vi det? Både parabener og triclosan kan måles i urinen.

  Kan det være skadeligt? Triclosan og nogle parabener mistænkes for at være hormonforstyrrende og allergifremkaldende.

 • Benzophenon-3 


  Hvor kommer det fra? Benzophenon-3 er et kemisk UV-filter, som findes i solcremer, og andet kosmetik, hvor det beskytter huden mod solens stråler. Vi udsættes for benzophenon-3 ved gennem huden, når vi bruger disse produkter – alle cremer af mærket svanen indeholder dog ikke benzophenon-3. Det anbefales at børn kun bruger solcreme uden benzophenon-3.

  Hvordan måler vi det? Vi måler niveauet af benzophenon-3 i en urinprøve.

  Kan det være skadeligt? Benzophenon-3 kan give allergi ved hudkontakt. Derudover er stoffet mistænkt for at være hormonforstyrrende.

 • Persistente Organiske Forureningsstoffer 


  Hvor kommer de fra? Persistente organiske forureningsstoffer dækker over en række forureningsstoffer, der ikke er nedbrydelige i miljøet, bl.a. PCB, pesticider og bromerede flammehæmmere. PCB findes bl.a. i byggematerialer, typisk i huse fra 70’erne, og optages ved indånding eller direkte berøring af materialerne. Bromerede flammehæmmere er kemiske stoffer, som virker hæmmende på brand og findes i elektronikprodukter og møbler.

  Hvordan måler vi det? Vi måler de persistente organiske forureningsstoffer i en blodprøve.

  Kan det være skadeligt? PCB er ikke akut giftigt for mennesker. Men hvis vi udsættes for høje doser af PCB igennem længere tid, kan det ophobes i kroppen og både virke hormonforstyrrende og være potentielt kræftfremkaldende. Ligeledes er bromerede flammehæmmere og en lang række pesticider mistænkt for at virke hormonforstyrrende.