Om dataindsamling – Københavns Universitet

Børn og Miljø > Om dataindsamling

Dataindsamling – sådan er data indsamlet

Om urinprøver

Forskerne har indsamlet en urinprøve fra alle 144 skolebørn og deres mødre. Urinprøverne bliver analyseret for indholdet af kadmium, kotinin, phthalater, bisphenol-A, triclosan, parabener og benzophenon-3.

Mor og barn skulle opsamle deres urin i en særlig urinbeholder hver. Urinprøven skulle være såkaldt første morgenurin, dvs. fra første toiletbesøg om morgenen. De noterede på et særligt urinprøveskema, hvornår de tissede sidste gang INDEN morgenurinen. Det giver oplysninger om, hvor lang tid udskillelsen af urinen i urinprøven har taget.

Om hårprøver

Forskerne  samlede lille prøve af hår fra både skolebarn og mor. Håret bliver analyseret for indholdet af kviksølv.

På skolen klippede en af forskerne den nødvendige mængde hår af i nakkehåret. Det blev gjort ved, at hun lavede en vandret skilning i håret på baghovedet, og samlede enkelte spredte hår fra skilningen. Ved denne teknik ses det mindst muligt, at håret er blevet klippet.

Se her, hvad der skete ved klipningen af hårprøven: (indsæt klip)

Om blodprøver:

I Danmark har vi valgt at undersøge skolebørn og mødres udsættelse for svært nedbrydelige organiske forureningsstoffer, som f.eks. PCB’er, pesticider og bromerede flammehæmmere. Det er vigtigt at vi får mere viden om børns og voksnes udsættelse for disse stoffer, og de kan kun måles i blodet. Derfor indsamlede vi blodprøver på alle deltagere.
 
Blodprøverne anvendes også til at se på hormonforstyrrende stoffer og ændringer i cellekerner i de hvide blodlegemer i forhold til udsættelsen for bisphenol-A. Dette undersøges i et ph.d.-projekt.

Blodprøven blev taget i deltagernes ene arm ved albuebøjningen af en erfaren bioanalytiker. Bioanalytikeren stak en gang med en tynd nål og fyldte det nødvendige antal blodprøveglas. I alt skal forskerne bruge ca. 30 ml. til at kunne lave alle analyserne.